Kotao toplovodni sa ravnim ložištem TERMOMONT

Kotao toplovodni sa ravnim ložištem TERMOMONT

pdf1Termomont TKU3.pdf

pdf1Termomont TKU3 uputstvo.pdf

 

Toplovodni kotao na čvrsto gorivo – TKU3
  •  Kotao kao energent koristi mrki ugalj, drvo (pelet, briketi) ili biomasu;
  •  Kotao ispunjava sve uslove evropske norme EN 303:5 o čemu svedoči sertifikat Poljskog      tehničkog Instituta UDT – CERT (broj: CW/111/206);
  •  Prema zahtevu norme vodeni zid ložišta kotla je izrađen od lima debljine5 mm;
  •  U kotao se serijski ugrađuje sigurnosni cirkulacioni termostat koji sprečavapothlađivanje i  kondenzaciju kotla (kao što je prikazano na slici);
  •  Preporučuje se „kompaktna“ isporuka kotla (oplata upakovana sa strane prema slici); Moguća je  i isporuka već montiranog kotla – pri čemu odgovornost za eventualna oštećenja pri transportu  snosi kupac.
  •  Dvostruka gornja vrata kotla čime se povećava faktor sigurnosti pri loženju;
  •  Sastavni deo kotla čine pokretna pepeljara i pribor za čišćenje, kao i termometar;
  •  Poseban otvor na gornjim vratima kotla omogućava sekundarni dotok vazduha koji omogućava  loženje odozgo i samim tim bolje sagorevanje; Ispitivanje kotla je izvršeno na pritisku od 6 bar-a;
  •  Regulacija rada kotla se obavlja pomoću regulatora promaje (nije sastavni deo kotla).

Kotao-toplovodni-sa-ravnim-lozistem-TERMOMONT2