Kotlovi liveni VIADRUS U 24 trajno žareći

Kotlovi liveni VIADRUS U 24 trajno žareći

pdf1Viadrus U24 katalog.pdf

pdf1Viadrus U24 uputstvo.pdf

Viadrus U24 je trajnožareći kotao od livenog gvoždja, namenjen sagorevanju čvrstog goriva. Koristi se za toplovodne sisteme centralnog grejanja u granicama do 4 bar-a i radne temperature do 85°C. Ima člankastu strukturu koja je napravljena od visokokvalitetnih odlivaka.
Model U24 zadržava sve potvrdjene osobine modela U22 i nadopunjuje ih osobinama koje pružaju kotlovi sa trajnožarećim načinom sagorevanja:
– tercijalni dotok vazduha,
– sagorevanje progorevanjem,
– bolje iskorišićenje zapremine nasipnog okna,
– bolja kontrola sagorevanja.

Broj članaka

kom

4

5

6

7

8

9

10

Težina

kg

312

362

412

462

512

562

612

Zapremina vode u kotlu

l

49,3

59,1

68,9

78,7

88,5

98,0

107,8

Zapremina goriva u ložištu

l

49,9

59,7

69,5

79,3

89,1

98,9

108,0

Dubina ložišta

mm

330

440

550

660

770

880

990

Prečnik dimnjače

mm

156

176

Visina ose dimnjače

mm

850

Dimenzije kotla: visina x širina

mm

1076 x 642

Dimenzije kotla: dubina

mm

413

524

635

766

857

968

1079

Maksimalni radni pritisak

bar

4

Maksimalni probni pritisak

bar

8

Preporučena radna temperatura

°C

60 – 85

Buka

dB

< 65

Potrebna vučna promaja dimnjaka

mbar

0,14

0,15

0,20

0,22

0,28

0,30

0,32

Priključci kotla

6/4

Snaga kotla CRNI UGALJ / DRVO

Broj članaka

kom

4

5

6

7

8

9

10

Snaga

kW

25 / 22

32 / 28

39 / 34

46 / 40

53 / 47

60 / 53

67 / 59

Potrebna količina uglja

kg/h

4,07

5,20

6,35

7,48

8,63

9,76

10,9

Temperatura pri sagorevanju

°C

250 – 320

Efikasnost

%

75 – 80

Klasa kotla

EN 303-5 NAJVIŠA KLASA