Kotlovi čelični EKO-CK P CENTROMETAL

Kotlovi čelični EKO-CK P CENTROMETAL

pdf1 Centrometal tehnicko uputstvo EKO-CK P 20-60 kW.pdf

pdf1Centrometal tehnicko uputstvo EKO-CK P 70-110 kW.pdf

 

Čelični toplovodni kotlovi EKO-CK nazivnog toplotnog učinka od 14 do 110 kW predviđeni su za loženje čvrstim gorivom, uljem ili gasom. Namenjeni su grejanju od najmanjih pa do velikih objekata bilo kao osnovni izvor toplote ili što je danas sve češći slučaj kao alternativni izvor.
Mogućnost jednostavne ugradnje gorionika i kotlovske regulacije predstavlja posebnu vrednost ovih kotlova. Izrađeni s u skladu s Evropskom normom EN 303-5.
Karakteristike kotlova EKO-CK:
  • Toplovodni kotao za centralno grejanje predviđen za loženje s više vrsta goriva (kruto, tečno ili gasovito), nazivnog toplotnog kapaciteta od 20 do110 kW.
  • Odgovarajuće dimenzionirano ložište, vođenje produkata sagorvanja u tri prolaza i dodatno orebrene površine za izmenu toplote osiguravaju visoki stepen iskorištenja kotla, što ga čini “štedljivim”.
  • Ekološki je prihvatljiv, za šta poseduje sertifikate prema zahtevnim ekološkim propisima austrijske pokrajine Štajerske (Fan lG).
  • Velika vrata i ložište kotla omogućuj loženje krupnim čvrstim gorivom te jednostavno čišćenje i održavanje.
  • Montaža oplate je jednostavna, brza i bez vijaka.
  • Osnovna kotlovska regulacija plamenika dodatno se isporučuje, a postavlja se na fabrički pripremljeno mesto na gornjem poklopcu oplate kotla.
  • Kotao je ispitan i sertifikovan po evropskoj normi EN 303-5 i EN 304 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i proizveden u skladu s normom ISO 9001/2000.