*****AKCIJA  AKCIJA  AKCIJA*****

ISKORISTITE AKCIJU ZA KAMINE NA PELLET MARELI PS 18KW ZA SAMO  108.900,00 DINARA, PS 24KW – 117.400,00 DINARA, PS 30KW – 146.500,00

KAMINI SU SA UGRAĐENOM PUMPOM I EKSPANZIONOM POSUDOM

Naša preporuka