Kotao čelični BURNiT WBS – Deutsche Technologie

Hot

Kotao čelični BURNiT WBS – Deutsche Technologie

pdf1Kotao BURNiT WBS – Deutsche Technologie.pdf

Kotao celicni BURNiT WBS – Deutsche Technologie

Čelični kotlovi WBS jačine od 20 do 250 kW, dizajnirani su za grejanje srednjih i velikih prostora. Projektovani su za sagorevanje čvrstog goriva i imaju opciju za ugradnju gorionika na pelet, naftu ili gas.

Konvencionalan

Kotao na čvrsto gorivo sa jednostavnim dizajnom, lak za rukovanje. Sagorevanje kontroliše termostatski regulator promaje, potpuno mehanički uređaj koji obezbeđuje krajnju pouzdanost. Na taj način se kontroliše dovod vazduha u komoru za sagorevanje, čime se postiže optimalni režim rada kotla.

Efikasan

Dimni gasovi se kreću oko tri, vodom ispunjenje promaje, na putu do dimnjaka. Na ovaj način dimni gasovi su hladni kada napuste kotao i njihova energija je prebačena u vodu. Rezervoar vode okružuje komoru za sagorevanje u potpunosti, kako bi se na najefikasniji način iskoristila toplotna energija. Da bi se smanjio gubitak toplote u ambijent, kotao je izolovan spolja sa 50 mm debelom vunom za visoke temperature.

Testirano i odobreno prema EN – 303-5.

Bezbedan

Kotao je izrađen od kotlovskog čelika debljine 5 mm u komori za sagorevanje i 4 mm na hladnoj strani. Vodena rešetka je zaštićena dodatnom metalnom rešetkom. Kompleks sigurnosnih uređaja ostvaruje bezbednost kotla.

Univerzalan

Dizajniran za loženje na drva i ugalj sa opcijom za prilagođavanje na drugo gorivo – gas, nafta ili pelet. Otvor za gorionik sa posebno izrađenim prirubnicama se nalazi na donjim vratima.

Karakteristike proizvoda

  • Ložište ima veliku površinu za prenos toplote.
  • Velika vrata ložišta omogućavanju lako loženje čvrstim gorivom (dužina trupaca i do 50 cm).
  • Dodatna metalna rešetka za žar štiti vodeni rost od oštećenja i vatre.
  • Rebrasta površina ložišta i tri promaje poboljšavaju razmenu toplote.
  • Prirubnica na donjim vratima za montiranje gorionika na gas, naftu ili pelet (opciono).

Sigurnosni uređaji:

  1. Termostatski regulator promaje
  2. Sigurnosni ventil 3 bara
  3. Zaštitna zmija (izmenjivač) – u slučaju pregrevanja, kroz nju protiče hladna voda, koja snižava temperaturu kotla. Povezivanje kotla na vodovodnu mrežu mora biti izvršeno pomoću termzaštitnog ventila (nije u sklopu kompleta).