Kotao FERROLI SFL čvrsto gorivo liveni

Kotao FERROLI SFL čvrsto gorivo liveni

pdf1  LIVENI KOTAO SFL.pdf

pdf1 UPUTSTVO ZA UPOTREBU, POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE.pdf

Kotao FERROLI SFL cvrsto gorivo liveni

Karakteristike:

  • Visoko efikasni kotao od livenog gvožđa na čvrsta goriva, prikladan za loženje na drva ili ugalj
  • Moguć rad na pelet nakon spajanja ploče gorionika i gorionika na pelet SUN P
  • Klasa 3 iskoristivosti prema EN 303-5
  • Iskoristivost do 81% sagorevanja drva, zahvaljujući velikoj površini razmene sekcija od livenog gvožđa
  • Velika ložište, do 128 lit., koja omogućava sagorevanje velikih cepanica
  • Podesivi deflektor dimnih gasova na zadnjem odvodu
  • Posuda za pepeo od nerđajućeg čelika kojoj se može lako pristupiti sa prednje strane
  • Termostatski regulator isporučuje se kao standardna oprema
  • Sigurnosni uređaj protiv pregreavanja raspoloživ na zahtev