Kotao SHUCOM PLAM LUX trajnožareči tropromajni

Kotao SHUCOM PLAM LUX trajnožareči tropromajni

pdf1 Shucom katalog.pdf

 

TIP KOTLA

SNAGA (KW)

Ugalj

DIMENZIJE PRIKLJUCAKA

R/DN R1 D D1

Potrebna

promaja

(Pa)

Radni

pritisak

Sadržaj

vode

( l )

Težina

(kg)

30

30

5/4

1/2

160

115

28

3

140

255

40

40

5/4

1/2

180

115

28

3

165

270

50

50

5/4

1/2

180

115

30

3

190

285

65

65

6/4

1/2

200

115

34

3

245

355

80

80

6/4

1/2

200

115

37

3

280

380

Kotao tipa SHUCOPLAM – TŽ razvijen je na bazi dugogodišnjeg iskustva u izradi proizvoda toplotne tehnike. Namenjen je za loženje čvrstim gorivom)drva, ugalj s tim što se uz neznatne prepravke može ugraditi gorionik na lako lož-ilje ili gas.

Kotao je konsruisan i izrađen kao tropromajni sa velikim vratima za loženje koja su tako postavljena da je omogućeno lako ubacivanje goriva u ložište. Izrađuje se u rasponu od 20-80kW, namenjen je za toplovodne sisteme grejanja sa radnim režimom 90/70ºC i pritiskom do 3bar-a.

Kotlovi tipa SHUCOPLAM izrađeni su od materijala u kvalitetu Č.1204.

Garantni rok je 5 godina.