Kotao SHUCOM PLAM toplovodni tropromajni

Kotao SHUCOM PLAM toplovodni tropromajni

pdf1Shucom katalog.pdf

Izrađeni su na bazi dugogodišnjeg iskustva u konstruisanju i izradi kotlova, kao i korišćenja iskustva renomiranih evropskih proizvođača.

Konstrukcija kotlova usklađena je sa standardom JUS M.E6.110.

Sam kotao ima odličnu razmenu toplote i minimalne gubitke u dimnim gasovima. Ložište je tropromajno od kojih je prva u samom ložištu gde se toplota predaje zračenjem preko velike površine ložišnog prostora. Druga promaja je između ložišta i cevnog snopa ograničena svodom ložišta i horizontalnom pregradnom komorom, a treća promaja je u cevnom snopu, što je posebno povoljno pri loženju tečnim i gasovitim gorivom. Telo kotla je dobro izolovano, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima. Loženje i čišćenje kotla je vrlo jednostavno.

Kontrola sagorevanja pri korišćenju čvrstog goriva, vrši se regulatorom promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i na taj način reguliše se potrebna količina vazduha za sagorevanje. Regulacija režima rada pri loženju tečnim ili gasovitim gorivom vodi odgovarajuća automatika kotla, koja sopstvenim ili sobnim termostatom reguliše rad gorionika. Regulator promaje i automatika ne isporučuju se kao standardna oprema.

Osiguranje kotla od prekoračenog radnog pritiska u kotlu predviđeno je posebnim sigurnosnim vodom na samom kotlu.

Kotlovi tipa SHUCOPLAM namenjeni su za korišćenje u svim sistemima toplovodnog grejanja sa radnim režimom 90/70ºC, sa max. radnom temperaturom do 110ºC i max. radnim pritiskom 3 bar-a.

 

 

TIP KOTLA

SNAGA (KW)

Ugalj Gas/ulje

DIMENZIJE PRIKLJUCAKA

R/DN R1 D D1

Potrebna

promaja

(Pa)

Radni

pritisak

Sadržaj

vode

( l )

Težina

(kg)

25

25

23

5/4

1/2

160

115

28

3

120

190

30

30

34.5

5/4

1/2

160

115

28

3

140

255

40

40

46

5/4

1/2

180

115

28

3

165

270

50

50

57.5

5/4

1/2

180

115

30

3

190

285

65

65

74.8

6/4

1/2

200

115

34

3

245

355

80

80

92

6/4

1/2

200

115

37

3

280

380

100

100

115

50

3/4

200

115

40

3

310

460

 

 

has been added to your cart:
Checkout