Kotao liveni VIADRUS U22-LP tropromajni

Kotao liveni VIADRUS U22-LP tropromajni

pdf1 Viadrus U22 katalog.pdf

pdf1 Viadrus U22 uputstvo.pdf

Kombinovani kotao VIADRUS namenjen je za sagorevanje čvrstog, tečnog i gasovitog goriva. Koristi se za toplovodne sisteme centralnog grejanja u granicama pritiska do 4 bar-a i radne temperature do 90 C. Ima člankastu strukturu koja je napravljena od visokokvalitetnih odlivaka sa zaštitnim slojem kristalizovanog grafita na površini. VIADRUS kotlovi se u celini izlivaju i i sklapaju u maticnoj fabrici “ VIADRUS“ -Bohumin, Česka Republika.

Telo kotla VIADRUS sastavljeno je od prednjeg, srednjih (broj ovih članaka zavisi od snage kotla) i zadnjeg članka.

Garancija na liveni deo kotla je 36 meseci a za sve ostale elemente je  12 meseci.

Kotlovi serije U22 su izrađeni po evropskoj normi NAJVIŠEG KVALITETA EN 303-5.