Kotlovi RADIJATOR INZENJERING trajnožareći

Kotlovi RADIJATOR INZENJERING trajnožareći

pdf1Prospekt.pdf

pdf1Tehnicko uputstvo.pdf

Kotao je zavarene robusne konstrukcije sa dvostrukim zidorn i vodom hlađenom rešetkom, tako da obliva sve površine koje su u dodiru sa plamenom i vrelim gasovima.

Izrađen je od ugljeničnog  čelika za kotlovske limove debljine 5 mm. Vrata za loženje i čišćenje pepela su livene konstrukcije.

Visoka pouzdanost u radu, kao i dug i kvalitetan rad kotla, pored navedenog obezbeđuju i primenjeni postupci zavarivanja i rezanja metala, kao i montaža i ispitivanje kotla na specijalnim napravama i uređajima.

Konstrukcija SERIJE K, u proizvodnom programu, u odnosu na druge konstrukcije irna najveći stepen iskorišćenja na čvrsto gorivo.
Konstrukcija kotla omogućava lako loženje i čišćenje kotla.
Konstrukcija kotla omogućava priključak na dimnjak na tri strane. Zbog toga kotao ima dvojne priključke za spajanje na instalaciju centralnog grejanja.
Kotao, takođe, ima ostale potrebne priključke:
       • priključak za punjenje i pražnjenje,
       • priključak za regulaciju promaje,
       • priključak za termometar,
       • priključak sigurnosnog voda.
Kotao je obložen oplatom od plastiflciranog lima debljine l mm ispod koga je mineralna vuna
debljine 50 mm, koja služi kao izolacija.
Na konstrukciju kotla SERIJE K, može se nadgraditi bojler od 100 litara i elektro kotao od 18-36kW.
has been added to your cart:
Checkout