Gorionik na gas FERROLI SUN M

Gorionik na gas FERROLI SUN M

pdf1SUN M 2 srb.pdf

Karakteristike proizvoda:

  • Jednostepeni gasni gorionici snage od 15 kW do 120 kW
  • Gasni gorionici jednostepeni, klizno-dvostepeni ili modulirajući (sa odgovarajućim priborom), snage od 15 kW do 875 kW
  • Aluminijsko tijelo gorionika vrlo kompaktnih dimenzija, zvučno izolovana kutija obložena sa fireflex s30 i sa otvorom za dugme za deblokadu
  • Unificikovana plamena glava za rad na zemni gas ili propan-butan bez potrebe za dodatnim priborom za prepravku
  • Spoljna regulacija plamene glave na dvostepenom modelu. Električno servoupravljanje na poklopcu vazduha
  • Upravljački uređaji sa mikroprocesorom
  • Pripremljen za električna spajanja uz pomoć konektora koji se nalazi na uređaju
  • Klizno-dvostepeni modeli se lako mogu prepraviti u modulirajuće samo uz pomoć dodatnog uređaja za upravljanje na zahtev
Kategorija: Oznaka: