Gorionik na lož ulje FERROLI SUN G jednostepeni i dvostepeni

Gorionik na lož ulje FERROLI SUN G jednostepeni i dvostepeni

SUN G je gorionik na lož ulje, kompaktnih dimenzija i originalanog dizajna koji je ideaan za upotrebu sa većinom kotlova trenutno prisutnim na tržištu. Briga posvećena dizajnu i kvalitetu od strane FERROLI rezultovali su proizvodom koji je dobro izbalansiran, sa vrlo niskom emisijom (CO i Nox) i veoma jednostavan za upotrebu.
Osnovne tehničke karakteristike:

  • Grionici na lož ulje, jednostepeni ili dvostepeni, promjenjivih snaga od 13,3 kW do 948,8 kW
  • Plamena glava sa stabilizatorom plamena od nerđajućeg čelika otpornog na visoke temperature
  • Fina regulacija položaja plamene glave uz pomoć mikrometrijskog zavtrtnja
  • Precizna regulacija usisnog vazduha
  • Kutija od plastičnog materijala sa unutrašnjom termičkom i akustičkom izolacijom, sa rupom za dugme za deblokadu
  • Klapna vazduha koja se zatvara nakon zaustavljanja gorionika
  • Zupčasta pumpa sa ugrađenim regulatorom vazduha, prednji priključci za manometar i vakummetar, zavrtanj za otvaranje kruga by-passa
  • Monofazni motor za modele G3R, G6R, G10, G10 2S, G20, G30 i trofazni za modele G50 i G70 za okretanje pumpe i centrifugalnog ventilatora
  • Elektronski uređaji za upravljanje i kontrolu putem mikroprocesora
  • Model G3R i G6R sa predgrejačem ulja