Kepo kotao MC / AC

Kepo kotao MC / AC

Karakteristike i prednosti KEPO kotlova na pelet

 • Ručno čišćenje gorionika (MC) / Automatsko čiščćenje gorionika (AC)
 • Dostupne snage: 15 kW, 20 kW, 25 kW, 35 kW
 • Dobra izolacija vrata, poklopca za izmenjivače toplote i vodenog dela kotla
 • Jednostavno čišćenje kompletnih izmenjivača toplote unutar kotla, jednim potezom ruke
 • Veliki gabariti spremnika za pepeo
 • Veliki spremnik za pelet
 • Štelujuća brava i vrata kotla
 • Štelujući grejač za potpaljivanje peleta
 • Masivni i pouzdaniji puž za ubacivanje peleta
 • WiFi konekcija za daljinsku kontrolu (opciona ugradnja)
 • Kotlovi u sebi sadrže prateću opremu (ekspanzioni sud, cirkulacionu pumpu, sigurnosni ventil, pip slavinu i automatsko ozračno lonče)
Kategorija: