ŠUKOPLAM K 25 – 50 kW

ŠUKOPLAM K 25 – 50 kW

Kotlovi tipa Šukoplam K raspona snage 25-50kW namenjeni su za sagorevanje čvrstog komadnog goriva (drvo, ugalj) koji se ručno ubacuje kroz prostrana kosa gornja vrata na kotlu.

 

Kategorija:

Opis

Ložište kotla je konstruisano od kotlovskog lima u kvalitetu P265GH debljine 5 i 4mm i kotlovskih cevi u kvalitetu P235GH TC1 debljine 4 mm.

Konstrukcija kotla je u potpunosti usklađena sa evropskim i srpskim standardom SRPS EN 303-5. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

 

Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnom režimu 90/70 °C sa maksimalnim radnim pritiskom od 2,5 bar-a.

Regulacija vazduha za sagorevanje vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i tako smanjuje ili povećava količinu vazduha za sagorevanje.