Solarne pumpe IMP GHN SOL

Solarne pumpe IMP GHN SOL

pdf1Dijagram SOL pumpi.pdf    pdf1Tabela SOL pumpi.pdf

 

Solarne pumpe IMP GHN SOL namenjene su za ugradnju u sisteme solarnog grejanja. IMP GHN SOL pumpe su dvobrzinske – monofazne sa holenderskom vezom. Maksimalni pritisak u sistemu je 10 bara. Maksimalna temperatura tečnosti u sistemu iznosi 110°C, a minimalna temperatura -10°C. Temperatura okoline gde je pumpa ugrađena ne sme da bude viša od 35°C, a niti niža od tačke smrzavanja tečnosti koja je u sistemu. Za vreme rada pumpa se greje ili je greje tečnost iz sistema i zato je ne smemo dirati zbog opasnosti od opekotina. U kućištu elektromotora, pumpe imaju lavirint za odvod kondezata, koji ih štiti od ozbiljnijih kvarova. Pumpe IMP GHN SOL imaju priključak od 1/2″, 3/4″ i 1″

Mogu biti ugradne dužine 130 mm ili 180 mm.