Elektronske cirkulacione pumpe dvostruke IMP NMTD SMART

Elektronske cirkulacione pumpe dvostruke IMP NMTD SMART

Elektronske cirkulacione pumpe dvostruke IMP NMTD SMART su visoko energetski efikasne pumpe koje imaju elektronsko komutiran motor i rotor sa permamentnim magnetom (ECM tehnology) što im sa integrisanom elektronskom kontrolom omogućuje stalno automatsko prilagođavanje sistemu. Ušteda energije do 80% u odnosu na stare modele.

Elektronske cirkulacione pumpe dvostruke IMP NMTD SMART namenjene su za ugradnju u sisteme toplovodnog grejanja. IMP NMTD SMART pumpe su monofazne sa holenderskom vezom.  Maksimalni pritisak u sistemu je 10 bara. Maksimalna temperatura tečnosti u sistemu iznosi +110°C, a minimalna temperatura +2°C. Tečnost u sistemu može da bude čista voda ili mešavina čiste vode i sredstva protiv smrzavanja koje je prikladno za sistem centralnog grejanja. Temperatura okoline gde je pumpa ugrađena ne sme da bude viša od 40°C, a niti niža od tačke smrzavanja tečnosti koja je u sistemu. Za vreme rada pumpa se greje ili je greje tečnost iz sistema i zato je ne smemo dirati zbog opasnosti od opekotina. U kućištu elektromotora, pumpe imaju lavirint za odvod kondezata, koji ih štiti od ozbiljnijih kvarova.

Elektronske cirkulacione pumpe dvostruke IMP NMTD SMART imaju led displej preko koga se podešava rad pumpe. Radni mod pumpe može biti:

  • Automatski mod (pumpa sama određuje optimalne perfomanse)
  • Proporcionalni pritisak
  • Konstantni pritisak
  • Konstanta brzina

Serija IMP NMTD SMART pumpi ima dvostruko hidrauličko kućište opremljeno nepovratnom klapnom, koja se sama preklapa, zavisno o protoku tečnosti.

Dvostruka IMP NMTD SMART pumpa može se koristiti za tri načina rada:

  1. Naizmenični rad: pumpe se menjaju kao radna i rezervna
  2. Trajna rezervna: jedna pumpa je stalno radna a druga stalno rezervna
  3. Zajednički rad: pumpe rade nezavisno jedna od druge. Ukoliko pumpe stalno rade u paralelnom radu, moraju brzine obe pumpe biti jednake. Ukoliko se to ne poštuje pumpa sa većom brzinom će zatvoriti onu sa manjom brzinom.