pdf1Dijagram NMT pumpe.pdf

pdf1Tabela NMT pumpe.pdf

pdf1Dimenzije NMT pumpe.pdf

Elektronske cirkulacione pumpe IMP NMT  su visoko energetski efikasne pumpe koje imaju elektronsko komutiran motor i rotor sa permamentnim magnetom (ECM tehnology) što im sa integrisanom elektronskom kontrolom omogućuje stalno automatsko prilagođavanje sistemu. Ušteda energije do 80% u odnosu na stare modele.

Elektronske cirkulacione pumpe IMP NMT namenjene su za ugradnju u sisteme toplovodnog grejanja. IMP NMT pumpe su monofazne sa holenderskom vezom. Maksimalni pritisak u sistemu je 10 bara. Maksimalna temperatura tečnosti u sistemu iznosi +95°C, a minimalna temperatura +5°C. Tečnost u sistemu može da bude čista voda ili mešavina čiste vode i sredstva protiv smrzavanja koje je prikladno za sistem centralnog grejanja. Temperatura okoline gde je pumpa ugrađena ne sme da bude viša od 40°C, a niti niža od tačke smrzavanja tečnosti koja je u sistemu. Za vreme rada pumpa se greje ili je greje tečnost iz sistema i zato je ne smemo dirati zbog opasnosti od opekotina. U kućištu elektromotora, pumpe imaju lavirint za odvod kondezata, koji ih štiti od ozbiljnijih kvarova.

Mogu biti ugradne dužine 130 mm i 180 mm.