Elektronske cirkulacione pumpe IMP NMT

Elektronske cirkulacione pumpe IMP NMT

pdf1Dijagram NMT pumpe.pdf

pdf1Tabela NMT pumpe.pdf

pdf1Dimenzije NMT pumpe.pdf

Elektronske cirkulacione pumpe IMP NMT  su visoko energetski efikasne pumpe koje imaju elektronsko komutiran motor i rotor sa permamentnim magnetom (ECM tehnology) što im sa integrisanom elektronskom kontrolom omogućuje stalno automatsko prilagođavanje sistemu. Ušteda energije do 80% u odnosu na stare modele.

Elektronske cirkulacione pumpe IMP NMT namenjene su za ugradnju u sisteme toplovodnog grejanja. IMP NMT pumpe su monofazne sa holenderskom vezom. Maksimalni pritisak u sistemu je 10 bara. Maksimalna temperatura tečnosti u sistemu iznosi +95°C, a minimalna temperatura +5°C. Tečnost u sistemu može da bude čista voda ili mešavina čiste vode i sredstva protiv smrzavanja koje je prikladno za sistem centralnog grejanja. Temperatura okoline gde je pumpa ugrađena ne sme da bude viša od 40°C, a niti niža od tačke smrzavanja tečnosti koja je u sistemu. Za vreme rada pumpa se greje ili je greje tečnost iz sistema i zato je ne smemo dirati zbog opasnosti od opekotina. U kućištu elektromotora, pumpe imaju lavirint za odvod kondezata, koji ih štiti od ozbiljnijih kvarova.

Mogu biti ugradne dužine 130 mm i 180 mm.