Cirkulacione pumpe dvostruke IMP GHND

Cirkulacione pumpe dvostruke IMP GHND

Cirkulacione pumpe dvostruke IMP GHND namenjene su za ugradnju u sisteme toplovodnog grejanja. IMP GHND pumpe su trobrzinske – monofazne sa holenderskom vezom. Maksimalni pritisak u sistemu je 10 bara. Maksimalna temperatura tečnosti u sistemu iznosi 110°C, a minimalna temperatura -10°C. Tečnost u sistemu može da bude čista voda ili mešavina čiste vode i sredstva protiv smrzavanja koje je prikladno za sistem centralnog grejanja. Temperatura okoline gde je pumpa ugrađena ne sme da bude viša od 35°C, a niti niža od tačke smrzavanja tečnosti koja je u sistemu. Za vreme rada pumpa se greje ili je greje tečnost iz sistema i zato je ne smemo dirati zbog opasnosti od opekotina. U kućištu elektromotora, pumpe imaju lavirint za odvod kondezata, koji ih štiti od ozbiljnijih kvarova.

Serija IMP GHND pumpi ima dvostruko hidrauličko kućište opremljeno nepovratnom klapnom, koja se sama preklapa, zavisno o protoku tečnosti.

Dvostruka IMP GHND pumpa može se koristiti za tri načina rada:

  1. Naizmenični rad: pumpe se menjaju kao radna i rezervna
  2. Trajna rezervna: jedna pumpa je stalno radna a druga stalno rezervna
  3. Zajednički rad: pumpe rade nezavisno jedna od druge. Ukoliko pumpe stalno rade u paralelnom radu, moraju brzine obe pumpe biti jednake. Ukoliko se to ne poštuje pumpa sa većom brzinom će zatvoriti onu sa manjom brzinom.