Ravna nepovratna klapna

Ravna nepovratna klapna

Nepovratna klapna koristi se kako bi sprečila povratno strujenje radnog medijuma. Istovremeno se može upotrebiti kao prigušni ventil i kao ventil za dovodjenje vazduha. Koristi se na postrojenjima i instalacijama gde je potrebno sprečiti proticanje fluida u smeru suprotnog od dozvoljenog.

Kućište – Mesing
Priključak – Navojni
Kategorija: