Odbojna klapna MIP Ćuprija

Odbojna klapna MIP Ćuprija

Primena odbojnih klapni

Za brzo i potpuno zatvaranje toka fluida u cevovodima i sprečavanje promene toka fluida.

Konstrukcija odbojnih klapni

Telo nepovratne klapne se sastoji iz kućišta i poklopca koji su međusobno spojeni vijcima. Kućište je jednodelno, izrađeno od sivog liva sa ugradnom dužinom prema standardu EN558-1. Priključne mere prirubnica su prema EN 1092-1. Poklopac je izrađen od sivog liva. Vreteno je izrađeno od nerđajućeg čelika, a sedište u kućištu od nerđajućeg materijala.
Konstrukcija je u skladu sa standardom EN 13790.
Ispitivanje se vrši na svakom ventilu u skladu sa standardom EN 1266-1.

Kategorija: