Odbojna međuprirubnička klapna

Odbojna međuprirubnička klapna

Primena odbojnih međuprirubničkih klapni

Odbojne međuprirubničke klapne su svoju primenu nasle u sistemima koji kao radne fluide koriste paru, hladnu vodu, toplu vodu i toplu vodu pod pritiskom, telnosti bez kiselinskog i alkalnog sadržaja, hemijske tečnosti i komprimovani vazduh.

Ugradnja odbojnih međuprirubničkih klapni  

Odbojna klapna se postavlja između dve prirubnice, ispod podeonog kruga vijaka. Nisu potrebne zaptivke, jer ima sa obe strane ugrađene kružne zaptivke od različitih materijala u zavisnosti od fluida koji cirkulišu cevovodom. Prilikom ugradnje potrebno je obratiti pažnju na smer kretanja fluida kroz cevovod.

Kategorija: