Nepovratni ventil MIP Ćuprija

Nepovratni ventil MIP Ćuprija

Primena nepovratnih ventila

Nepovratni ventili su zaporni organi za cevovode koje dozvoljavaju strujanje tečnosti samo u jednom smeru. Klapna u kućištu se usled strujanja tečnosti sama otvara, a sopstvena težina i površina strujanja je zatvaraju. Ventili odbojni  ravni se mogu izvesti za horizonatlnu i vertikalnu ugradnju, s tim da je kod vertikalne ugradnje strujanje tečnosti moguće samo odozdo na gore.
Ventili odbojni ravni mogu da se koriste za sve neagresivne tečnosti (pijaća voda, morska voda, otpadne vode i sl). Jednostavna konstrukcija i kvalitetni materijal jesu garancija efikasnog i dugotrajnog rada klapni.

Ispitivanje nepovratnih ventila

Ispitivanje nepovratnih ventila se vrši na svakom ventilu u skladu sa standardima za ispitivanje EN 12266-1, testovi P10, P11 i P12, i o tome se izdaju uverenja u skladu sa procedurama sertifikovanog Sistema menadžmenta kvaliteta prema standardu ISO 2001:2008.
Označavanje ventila je u skladu sa standardom EN19. Svaki ventil na sebi sadrži oznake proizvođača, nominalne veličine DN, nominalnog pritiska PN i smera kretanja fluida.

Konstrukcija nepovratnih ventila

Krajevi kućišta ravnih odbojnih ventila su zatvoreni zaštitnim poklopcima, koji štite zaptivne površine od oštećenja i unutrašnjost od ulaska stranih tela. Nepovratni ventil se ugrađuje tako što fluid ulazi ispod, a izlazi iznad zapornog dela. Naročito je potrebno poštovati smer kretanja fluida kako se pokazuje strelica na kućištu. Ventil se može postaviti u bilo kom položaju.

Kategorija:
has been added to your cart:
Checkout