ZAVARIVAČ ekspanzione posude

ZAVARIVAČ ekspanzione posude

Ekspanzione posude se proizvode serijski i to u veličinama od 5, 8, 12, 18, 25, 35, 40, 50 i 80 litara. Maksimalni radni pritisak je 3 bar-a.

Kategorija:

Opis

R.B
TIP
PRECNIK R
VISINA H
MAKSIMALNI RADNI PRITISAK
PRIKLJUCAK
1.
SM 5
Ø 160
250
3 bar-a
Ø 1/2 „
2.
SM 8
Ø 205
330
3 bar-a
Ø 1/2 „
3.
SM 12
Ø 205
400
3 bar-a
Ø 1/2 „
4.
SM 18
Ø 260
500
3 bar-a
Ø 1/2 „
5.
SM 25
Ø 260
560
3 bar-a
Ø 1/2 „
6.
SM 35
Ø 315
560
3 bar-a
Ø 3/4 „
7.
SM 40
Ø 315
600
3 bar-a
Ø 3/4 „
8.
SM 50
Ø 355
640
3 bar-a
Ø 3/4 „
9.
SM 80
Ø 355
800
3 bar-a
Ø 3/4 „
10.
SM100
Ø 390
1100
6 bar-a
Ø 5/4 „
11.
SM 120
Ø 390
1200
6 bar-a
Ø 5/4 „
12.
SM 150
Ø 420
1400
6 bar-a
Ø 5/4 „
13.
SM 200
Ø 420
1760
6 bar-a
Ø 5/4 „
14.
SM 250
Ø 500
1480
6 bar-a
Ø 5/4 „
15.
SM 300
Ø 500
1730
6 bar-a
Ø 5/4 „
16.
SM 350
Ø 500
1930
6 bar-a
Ø 5/4 „
17.
SM 400
Ø 600
1580
6 bar-a
Ø 5/4 „
18.
SM 500
Ø 600
1980
6 bar-a
Ø 5/4 „
19.
SM 600
Ø 700
1780
6 bar-a
Ø 5/4 „
20.
SM 800
Ø 800
1780
6 bar-a
Ø 5/4 „
21.
SM1000
Ø 800
2180
6 bar-a
Ø 5/4 „