pdf1 Ekspanziona posuda Elbi tehnicke karakteristike.pdf

Ekspanzione posude u sistemima grejanja omogućavaju povećanje zapremine vode zahvaljujući povećanju temperature odnosno pritiska u sistemu. Konstrukcijski predstavljaju čelični rezervoar sa gumenom membranom u svojoj unutrašnjosti. Membrana razdvaja fluid i vazduh u posudi i omogućava ekspanziju fluida.

Ekspanzione-posude-ELBI-serija-ERL-750-5000L1