Ekspanzione posude ELBI serija ERE ERC 35-500L

Ekspanzione posude ELBI serija ERE ERC 35-500L

pdf1 Ekspanziona posuda Elbi tehnicke karakteristike.pdf

Ekspanzione posude u sistemima grejanja omogućavaju povećanje zapremine vode zahvaljujući povećanju temperature odnosno pritiska u sistemu. Konstrukcijski predstavljaju čelični rezervoar sa gumenom membranom u svojoj unutrašnjosti. Membrana razdvaja fluid i vazduh u posudi i omogućava ekspanziju fluida.

Ekspanzione-posude-ELBI-serija-ERE-ERC-35-500L1

Kategorija: