Toplotna pumpa vazduh voda VAILLANT aroTHERM VWL

Toplotna pumpa vazduh voda VAILLANT aroTHERM VWL

pdf1  Toplotna pumpa vazduh voda aroTHERM VWL.pdf

Toplotne pumpe su uređaji koji koriste neiscrpe izvore toplote iz zemlje, vode ili okolnog vazduha i tu toplotnu energiju pretvaraju u korisnu toplotnu energiju za primenu u odgovarajućem sistemu grejanja ili hlađenja.

aroTHERM toplotne pumpe koriste neiscrpnog izvora toplotne energije – VAZDUH, pa ih karakteriše brza ugradnja, jednostavan princip eksploatacije i visok stepen iskorišćenja.

Inverterska toplotna pumpa aroTHERM je monoblok toplotna pumpa pošto su komponente smeštene u spoljašnjoj jedinici. Namenjena je za grejanje i hlađenje unutrašnjih prostora i pripremu potrošne tople vode. U kombinaciji sa odgovarajućim solarnim baferom, moguće je objediniti prednosti solarnog sistema i tehnologije toplotne pumpe. Obzirom da je smeštena izvan objekta, konstruisana je za rad na grejanju do spoljne temperature -20 °C, a hlađenja do +10 °C i za pripremu potrošne tople vode do -20 °C. Pri povoljnim atmosferskim uslovima, moguće je postići temperaturu toplotnog voda od 63 °C, a sama primena je moguća u monoenergetskim ili hibridnim sistemima.

Toplotna pumpa se proizvodi u četiri modela, toplotne snage (5, 8, 11 i 15 kW), a na raspolaganju je celi niz dodatnog pribora koji omogućava integraciju u najzahtevnije sisteme.

„Srce“ aroTHERM toplotne pumpe je rotacioni kompresor sa inverterskom tehnologijom, koji omogućava modulaciju, visoku efikasnot i duži ciklus rada, osigurava konstantnu i stabilnu temperaturu i toplotni kapacitet prilagođava prema trenutnim toplotnim gubicima objekta. U prilog efikasnosti sistema govore i bitne tehničke karakteristike:

  • integrisana visokoefikasna cirkulaciona pumpa,
  • elektronski ekspanzioni ventil,
  • modulirajući ventilator na isparivaču,
  • mogućnost podešavanja bivalentne tačke za alternativni generator toplote ili paralelan rad (triVAI način upravljanja).

Za upravljanje sistemom aroTHERM, zadužena je upravljačka jedinica VWZ AI (ili VWZ MEH 61) uz primenu nove generacije atmosferskog regulatora calorMATIC 470/4, pomoću kog se osigurava funkcija automatskog hlađenja, rad u zavisnosti od spoljne temperature, podešavanje bivalentne tačke (triVAI način upravljanja), vremensko programiranje smanjenja buke od strujanja vazduha i izbor odgovarajućeg hidrauličkog plana.

Kategorija: