Toplotna geotermalna pumpa BOSCH

Toplotna geotermalna pumpa BOSCH

pdf1  Toplotna pumpa Bosch Logatherm WPS.pdf

 

Toplotna pumpa zemlja/voda i voda/voda BOSCH Logatherm WPS

Toplotna pumpa BOSCH Logatherm WPS je namenjena da radi u sistemu zemlja/voda i sistemu voda/voda. Kada pumpa radi u sistemu zemlja/voda, uz pumpu su potrebne i geotermalne sonde. Kada pumpa radi u sistemu voda/voda, u tom slučaju uz pumpu je potrebam eksterni pločasti izmenjivač sa filterom i odgovarajuća pumpa za vodosnabdevanje. Geotermalne sonde, eksterni pločasti izmenjivač sa filterom i pumpa za vodosnabdevanje nisu u opsegu isporuke.

 

Kategorija: Oznaka:

Opis

Regulacija – Integrisana regulacija za regulisanje temperature prema spoljašnjim uslovima. Mogućnost vođenja do pet grejnih krugova ( uz pomoć ekspanzionih modula ) sa pripremom tople sanitarne vode preko akumulacionog bojlera. Lokalno vođenje grejnih krugova preko daljinskih korektora. Šest podesivih temperaturnih režima u toku jednog dana. Sobni kontroler sa tekstualnim displejem. U opsegu isporuke: kontroler, spoljni senzor, senzor akumulacionog bojlera za toplu sanitarnu vodu i senzor akumulatora toplote ( bafer tank ).

Rashladni krug – Freon R410A, SCROLL kompresor COPELAND, bešuman rad, izmenjivači toplote povećanih dimenzija. Aktivno hlađenje promenom režima uz pomoć četvorokrakog ventila.

Grejanje – Sistem grejanja se izvodi preko dodatnog akumulatora toplote ( bafer tank ). Maksimalna temperatura polaznog voda 55°C. Dodatno zagrevanje vode za grejanje preko dodatnog električnog grejača.

Topla voda – Snabdevanje akumulacionog bojlera za toplu potrošnu vodu pomoću trokrakog ventila..

Opseg isporuke – Toplotna pumpa, pumpa primarnog kruga ( rasolina ), pumpa sekundarnog kruga ( voda za grejanje ), ekspanziona posuda, manometar, temperaturni senzori polaza i povrata, diferencijalni presostat, sigurnosni ventil, odzračni ventil, ventil za punjenje / pražnjenje instalacije, regulacija i senzori navedeni u tekstu gore.

Elektro priključak – Rm modeli – monofazni 220V, 50Hz. R modeli – trofazni 400V, 50Hz.

Prednosti:

 • Aktivno hlađenje promenom režima uz pomoć četvorokrakog ventila.
 • Snage za grejanje do 33 kW.
 • Visok stepen iskorišćenja COP
 • Temperatura polaznog voda do 58ºC obezbeđuje visok komfor za grejanje i za potrošnu toplu vodu
 • U opsegu isporuke: sobni kontroler, spoljni senzor, senzor akumulacionog bojlera za toplu sanitarnu vodu i senzor akumulatora toplote (buffer tank).
 • Monofazni i/ili trofazni priključak
 • Mogućnost kaskadnog povezivanja više toplotnih pumpi
 • Jednostavna montaža i integrisanje u postojeći sistem grejanja.
 • Preporučena sistemska ugradanja u vezi sa akumulatorima toplote (buffer tank)
 • SCROLL kompresor COPELAND, bešuman rad, izmenjivači toplote povećanih dimenzija
 • Freon R410A

 

Model Max.snaga grejanja Max.snaga hlađenja Električno napajanje
  9 Rm   9.2 kW 12.0 kW Monofazno 220 V
12 Rm 11.7 kW 15.1 kW Monofazno 220 V
16 R 16.0 kW 21.3 kW Trofazno 400 V
20 R 19.8 kW 26.9 kW Trofazno 400 V
23 R 23.0 kW 30.7 kW Trofazno 400 V
33 R 33.0 kW 44.8 kW Trofazno 400 V

 

has been added to your cart:
Checkout