Slavina za punjenje i pražnjenje

Slavina za punjenje i pražnjenje

Slavina za punjenje i pražnjenje (PIP) je ventil koji se obično instalira u najnižem nivou cevovoda, kotlova, grejnih tela, posuda i dr. i koristi se za drenažu vode, pare i/ili vazduha iz zatvorenog sistema.
PIP slavina predstavlja kuglasti, leptir ventil koji se koristi pri pri bilo kom puštanju u rad, održavanju, čišćenju odstranjivanju ili odvodnjavanju vodovodnih sistema.
Prodaje se u dimenzijama 1/2″ i 3/4″ (spoljašnji navoj)  sa priključkom za crevo.

Namenjena za temperature: -20 C do 130 C

Kategorija: