Loptasta slavina TIEMME mini MF

Loptasta slavina TIEMME mini MF

Konstrukcija loptastih slavina sa leptirom

Loptasta slavina sa leptirom sadrži poliranu loptu koja se rotira za 90 stepeni radi pokretanja ili zaustavljanja strujanja fluida. Ove slavine su manje od zasuna, obezbeđuju dobru zaptivenost, manje su osetljive na prisustvo čvrstih čestica u fluidu, te pružaju veoma mali otpro prilikom stujanja fluida.


Radna tempetayura -30C do 150C, voda 0C do 110C.

Kategorija: Oznaka: