Loptasta slavina TIEMME holender

Loptasta slavina TIEMME holender

Konstrukcija loptastih slavina sa holenderom

Loptasta slavina sadrži poliranu loptu sa otvorom koja se rotira za 90° radi pokretanja ili zaustavljanja strujanja fluida. One imaju određenu prednost obzirom na gabarit, manje su od zasuna, obezbeđuju dobru zaptivnost i manje su osetljive na prisustvo čvrstih čestica u fluidu. One se inače karakterišu veoma malim otporom, koji pružaju prilikom strujanja fluida.

Loptaste slavine sa holenderom se generalno ne preporučuju za svrhe prigušivanja.

Primena loptastih slavina sa holenderom

Holenderska loptasta slavina sa punim protokom je armatura, koja se ugrađuje u cevne instalacije u sistemima centralnog grejanja, u energetskim sistemima, u građevinarstvu, mašinogradnji odnosno na svim onim mestima gde je potrebno imati rastavljivu holendersku vezu. Upotrebljava se za sve neagresivne medije, kao što su voda, ulje, vazduh, para, nafta, ulja za podmazivanje.

Oblast primene je za temperaturu medija od -30C do +150C (voda od 0C do 110C) i za radne pritiske do max 63bar.

Prodaju se u dimenzijama od 1/2″ do 5/4″.