SHUCOM PLAM MULTI 30-65kW

SHUCOM PLAM MULTI 30-65kW

Kombinovani kotlovi SHUCOM PLAM MULTI su specijalni kotlovi namenjeni za grejanje pomoću više vrsta goriva. Loženje čvrstim gorivom vrši se na srednjim vratima. Na donjim vratima na manjem otvoru postoji mogućnost ugradnje gorionika na tečno gorivo ili gas. Na većem otvoru na donjim vratima se ugrađuje gorionik na pelete. Na zadnjoj strani kotla iznad dimnjače postoje tri priključka za ugradnju električnih grejača i kotao tada može da se koristi kao električni.

PELETE su presovani drvni valjci od piljevine i šumskih ostataka seče. Prečnik im je oko 6 mm a dužina 10 do 35 mm. Proizvode se bez ikakvih dodataka i lepila, a jedino vezivo koje im osigurava stalnost oblika je lignin sadržan u drvetu.Ogrevna vrednost peleta je oko 5 kWh/kg.

Vlaga u peletima je do 10 %.

1 m3 peleta ima masu oko 700 kg.

2 kg peleta = 1lit. lož-ulja = 1 m3 plina

Pelete su gorivo koje odlikuje velika količina energije, jednostavni transport i skladištenje.

Nesagoreli ostatak (pepeo) je oko 1%. Po sastojcima peletni pepeo nije ni upola neugodan kao pepeo ostalih čvrstih goriva.

Tako 1kg peletnog pepela sadrži oko 30 g fosfora, 80 g kalijuma i manje količine minerala tipičnih za biljke pa se može koristiti kao mineralno đubrivo za vrtove ili kao dodatak u kompostu.

TIP KOTLA

SNAGA (KW)

Ugalj

DIMENZIJE PRIKLJUCAKA

R/DN R1 D D1

Potrebna

promaja

(Pa)

Radni

pritisak

Sadržaj

vode

( l )

Težina

(kg)

DIMENZIJE KOTLA

A B C

30

30

5/4

1/2

160

115

28

3

140

255

665

677

1270

40

40

5/4

1/2

180

115

28

3

165

270

665

727

1270

50

50

5/4

1/2

180

115

30

3

190

285

696

797

1270

 
has been added to your cart:
Checkout