Čelični kotao Šukoplam LUX

Čelični kotao Šukoplam LUX

Kotlovi tipa Šukoplam LUX raspona snage 25-80kW namenjen su za sagorevanje čvrstog komadnog goriva (drvo, ugalj) koje se ručno ubacuje kroz prostrana kosa srednja vrata na kotlu. Kostrukcija kotla je u potpunosti usklađena sa evropskim pa i srpskim standardom SRPS EN 303-5. Kotao je izrađen kao tropromajni sa jednom vodom hlađenom pregradom i cevnim snopom, što znači da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora, pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi. Prva razmena toplote vrši se u ložistu, u najvećoj meri metodom zračenja, preko velike površine ložišnog prostora, druga razmena toplote se vrši metodama zračenja i konvekcije u vodom hlađenoj pregradi kotla dok je treća razmena toplote u dimnim cevima pre nego što produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnom metodama konvekcije i kondukcije. U zadnjem delu ložišta kotla nalaze se opeke od vatrostalnog betona koje (nakon zagrevanja) odaju toplotu nazad u ložište i time pospešuju sagorevanje lako isparivih gorivih materija iz goriva.

has been added to your cart:
Checkout