TKAN – RADIJATOR INŽENJERING

TKAN – RADIJATOR INŽENJERING

Kotao TKAN je razvijen sa ciljem da RADIJATOR INŽENJERING ponudi tržištu kotao koji je po svojim mehaničkim i termičkim osobinama izrazito namenjen biomasi kao gorivu.

Koristeći uopšteni pojam „BIOMASA“ naravno da se pre svega misli na pelet, ali treba istaći i mogućnost loženja sa košticama voća (višnja, trešnja…), a za sve ostale vrste goriva, treba pitati samu fabriku.
S’ druge strane zahtevi tržišta su uvek okrenuti ka što većoj univerzalnosti goriva, tako da je TKAN moguće ložiti i sa čvrstim gorivima (drvetom, ugljem…) i tada je loženje ručno. Samo sagorevanje se u ovoj situaciji odvija pod prinudnom promajom ventilatora,tako da je TKAN u ovim uslovima efikasniji nego njegovi prethodnici koji funkcionišu po principu slobodne promaje. Prilikom sagorevanja peleta koriste se dva ventilatora, za primarni i sekundarni vazduh. Njihov rad je odvojen i oba su vođena kotlovskom automatikom.
Stepen korisnosti na pelet je preko 90%.
Pri normalnim režimima temperatura dimnih gasova na izlazu je oko 120oC, a pri maksimalnim režimima je ispod 150oC. Ove vrednosti mogu u svakom trenutku da se očitaju na displeju. Svaka veličina TKAN kotla poseduje bakarni izmenjivač za priključivanju ventilatora za termičko osiguranje kao i klapnu za potpalu. Svi delovi vodenog dela kotla izrađeni su od bešavnih cevi i kotlovskih limova debljine 5mm, u zavisnosti od snage kotla. Samo ložište je napravljeno od masivnih izolacijskih materijala i sivog liva. Serija kotlova TKAN proizvodi se u dve varijante snage TKAN1 i TKAN2. TKAN 1 pokriva opseg snaga od 20-35 kW, a TKAN 2 je u opsegu 40-49,5 kW.

has been added to your cart:
Checkout