Prirubnički set – set dihtung

Prirubnički set – set dihtung

Primena set dihtunga

Prirubnički set koristi se za spajanje prirubnica i odgovarajuće armature. Sastoji se od elemenata za spajanje cevnih zatvarača i cevnih prirubnica i od  zaptivnih elemenata cevnih zatvarača i cevnih prirubnica, odnosno od solo dihtunga i potrebnog broja vijaka i navrtki odgovarajuće veličine.
U ponudi imamo prirubničke setove nazivnih prečnika do DN300 i za pritisaka do NP25.