Prirubnica sa grlom – MIP Ćuprija

Prirubnica sa grlom – MIP Ćuprija

Primena prirubnica sa grlom

Prirubnice sa grlom se koriste pri montaži cevovoda i spajaju se sa cevima, kolenima, račvama, cevnim zatvaračima i sličnim elementima metodom varenja. Tečni fluidi, para, gas, za sve vrste armatura.

PRIRUBNICE SA GRLOM proizvodimo po sledećim standardima:

  • JUS M.B6 161
  • JUS M.B6 162
  • JUS M.B6 163
  • JUS M.B6 164
  • JUS M.B6 165
  • DIN 2163, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634 i DIN 2635
  • ISO 7005 TIP 11
  • po zahtevu naručioca (crtež ili uzorak)

Nazivni prtisci za prirubnice sa grlom: NP6, NP10, NP16, NP25, NP40
Nazivni prečnici prirubnica sa grlom
: DN15 – DN500
Materijali
koje koristimo za izradu prirubnica sa grlom su sledeći:

  • Za temperature do 120 C … Č. 0361 ili čelik sa sličnim osobinama
  • Za temperature iznad 120 C … Č. 1331 ili čelik sa sličnim osobinama

Sve naše proizvode prati atestna dokumentacija po EN 10204 3.1 B

has been added to your cart:
Checkout