Prirubnice slepe MIP Ćuprija

Prirubnice slepe MIP Ćuprija

Primena slepih prirubnica

Slepe prirubnice pri izradi cevovoda se koriste za zatvaranje krajeva cevovoda ili račvi. Koriste se i pri ispitivanju cevnih zatvarača. Spajaju se vijcima i navrtkama sa prirubnicama, račvama ili cevnim zatvaračima sa zaptivačem između.
SLEPE PRIRUBNICE proizvodimo po sledećim standardima:
  • JUS M.B6 190
  • JUS M.B6 191
  • JUS M.B6 192
  • JUS M.B6 193
  • JUS M.B6 194
  • DIN 2527
  • ISO 7005 TIP 5
  • po zahtevu naručioca (crtež ili uzorak)
Nazivni pritisci za slepe prirubnice: NP6, NP10, NP16, NP25, NP40
Nazivni prečnici slepih prirubnica: DN15 – DN1000
Materijali koje koristimo za izradu slepih prirubnica su sledeći:
  • Za temperature do 120 C … Č. 0361 ili čelik sa sličnim osobinama
  • Za temperature iznad 120 C … Č. 1331 ili čelik sa sličnim osobinama
Sve naše proizvode prati atestna dokumentacija po EN 10204 3.1 B