Kosi regulacioni ventil HERZ STROMAX

Kosi regulacioni ventil HERZ STROMAX

Konstrukcija kosog regulacionog ventila HERZ – STROMAX

Kućište od mesinga muf x muf, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. Predpodešavanje se izvršava preko graničnika hoda, digitalno očitavanje predpodešavanje na prozorčiću ručnog točka.

Merni ventili  

Dva merna ventila za merenje diferencijalnog pritiska su montirana pored ručnog točka sa dužim i kraćim mernim ventilima.

has been added to your cart:
Checkout