Kosi regulacioni ventil HEIMEIER STAD

Kosi regulacioni ventil HEIMEIER STAD

pdf1Kosi regulacioni ventil HEIMEIER STAD skica i tabela.pdf

 

Primena kosih regulacionih ventila HEIMEIER STAD

Kosi regulacioni ventil HEIMEIER STAD služi za merenje i balansiranje protoka, merenje diferencijalnog pritiska i merenje temperature vode. Kosi regulacioni ventil STAD sa izuzetnim hidrauličkim perfomansama idealan je za upotrebu u sistemima grejanja i hlađenja. Maksimalna radna temperatura 120°C a minimalna radna temperatura -20°C i radni pritisak do PN20.

Konstrukcija kosih regulacionih ventila HEIMEIER STAD

Ventili su napravljeni od AMETAL®. Sedište ventila: Osnova sa EPDM prstenom. Vreteno: EPDM prsten. Ručica: Polyamid i TPE.