Balansni ručni ventil MIP Ćuprija

Balansni ručni ventil MIP Ćuprija

Primena balansnih ručnih ventila

Merno regulacioni ventil sa pečurkom i prirubnicama za instalacije kojima struje stišljivi i nestišljivi fluidi za ravnomernu raspodelu fluida i održavanje određenog pritiska. Ručni regulacioni ventili koriste se za regulaciju protoka fluida kao i za zatvaranje cevovoda za vodu, vodenu paru i neutralne fluide, za preciznu regulaciju pritiska i protoka tečnih i gasovitih fluida u cevovodima.

Standard gabarita usaglašen sa DIN 3300, JUS M.C5.005
Standard priključaka DIN 2631, 2633, JUS M.B6.051, 053
Standard materijala EN 13789, EN13709

Konstrukcija balansnih ručnih ventila

Kućište i poklopac balansnih ručnih ventila su u livenoj izvedbi. Zaptivne površine na kućištu i zatvaraču su nerđajuće. Potrebno je poštovati smer kretanja fluida prilikom ugradnje, koji pokazuje strelica na kućištu. Ventili se obavezno ispituju na zatvaraču i kućištu i shodno tome kupcu daje odgovarajući atest. Ispitivanje je izvršeno prema standardu EN12266-1.

Kategorija: