Elektronske cirkulacione pumpe IMP NMT SMART

Elektronske cirkulacione pumpe IMP NMT SMART

pdf1Dijagram NMT SMART pumpe.pdf    pdf1Dimenzije NMT SMART pumpe(1).pdf

 

Elektronske cirkulacione pumpe IMP NMT SMART su visoko energetski efikasne pumpe koje imaju elektronsko komutiran motor i rotor sa permamentnim magnetom (ECM tehnology) što im sa integrisanom elektronskom kontrolom omogućuje stalno automatsko prilagođavanje sistemu. Ušteda energije do 80% u odnosu na stare modele.

Elektronske cirkulacione pumpe IMP NMT SMART namenjene su za ugradnju u sisteme toplovodnog grejanja. IMP NMT SMART pumpe su monofazne sa holenderskom vezom.  Maksimalni pritisak u sistemu je 10 bara. Maksimalna temperatura tečnosti u sistemu iznosi +110°C, a minimalna temperatura +2°C. Tečnost u sistemu može da bude čista voda ili mešavina čiste vode i sredstva protiv smrzavanja koje je prikladno za sistem centralnog grejanja. Temperatura okoline gde je pumpa ugrađena ne sme da bude viša od 40°C, a niti niža od tačke smrzavanja tečnosti koja je u sistemu. Za vreme rada pumpa se greje ili je greje tečnost iz sistema i zato je ne smemo dirati zbog opasnosti od opekotina. U kućištu elektromotora, pumpe imaju lavirint za odvod kondezata, koji ih štiti od ozbiljnijih kvarova.

Elektronske cirkulacione pumpe IMP NMT SMART imaju led displej preko koga se podešava rad pumpe. Radni mod pumpe može biti:

  • Automatski mod (pumpa sama određuje optimalne perfomanse)
  • Proporcionalni pritisak
  • Konstantni pritisak
  • Konstanta brzina