Ventil sigurnosti sa oprugom MIP Ćuprija

Ventil sigurnosti sa oprugom MIP Ćuprija

Primena ventila sigurnosti sa oprugom

Ventil sigurnosni sa oprugom je automatski uređaj koji bez pomoći spoljne energije osim energije radnog fluida, ispušta određenu količinu iste tako da onemogućuje prekoračenje unapred zadatog pritiska. Primenjuje se u energetskim objektima za proizvodnju hladne i tople vode.

Konstrukcija ventila sigurnosti sa oprugom

Eksploatacioni zahtevi koji su proistekli iz potrebe tržišta da se stvori jedan pouzdan ventil sa mogućnošću iskazivanja maksimalnih protoka na izlazu iz ventila pri malim razlikama u pritisku na ulazu plod su ove konstrukcije. Povećanom dužinom opruge i ovećanim ulaznim otvorom ispod zatvarača omogućena je velika KVS-vrednost ventila sa lokalnim padom pritiska d 8-10 bara. Spremište tandema opruge je zatvoreno,tako da konzervirane opruge nemaju mogućnost gubljena karakteristika prilikom eksploatacije. Dotezanje opruge ide preko aksijalnog ležaja i blokira se posebnom maticom. Podizanje zapornog tela od sedišta u eksploataciji je moguće preko specijalnog ekscentra i ručice koja se nalazi na spoljnoj konstrukciji ventila.

Materijal za ventil sigurnosti sa oprugom

Kućište ventila, telo i poklopac ventila je izrađen od čelika. Sedište ventila i zapornog tela, vreteno i dvodelni prsten izrađuju se od prohrona. Klizni oslonac vretena su izrađeni  od bronze. Dihtujući delovi od prebunama ili silikona zavisno od temperature.

Podešavanje ventila sigurnosti sa oprugom

Ventil sigurnosti sa oprugom se na osnovu zahteva kupca podešava u radnoj organizaciji. Uz svaki ventil sa oprugom isporučuje se certifikat radne organizacije u kojem su upisane karakteristike opruge,ugrađeni materijal,baždarene veličine i nazivni prečnik.

Kategorija:
has been added to your cart:
Checkout