Sigurnosni ventil sa tegom MIP Cuprija

Sigurnosni ventil sa tegom MIP Cuprija

Primena ventila sigurnosti sa tegom

Ventil sigurnosti sa tegom se upotrebljava kao sigurnosni organ cevovoda za sve protočne medije neagresivnog karaktera.
Za temperature do 120°C pritisak baždarenja 16 bar max.
Za temperature do 220°C pritisak baždarenja 13 bar max.
Isporučuju se izbaždareni sa atestom akreditovane laboratorije.

Konstrukcija ventila sigurnosti sa tegom

Kućište ventila sigurnosti sa tegom je jednodelno, izrađeno od kvalitetnog sivog liva, sa ugradno dužinom prema standardu EN 558-1, Red 1.
Ulazni otvor je na donjoj strani i njegova veličina DN određuje nazivni otvor ventila. Izlazni otvor je sa strane. Poklopac je vezan za kućište pomoću vijaka i na njemu se nalazi kompletan polužni mehanizam. U poklopcu je izvedeno i aksijalno uležištenje kroz koje se vodi glatko vreteno koje pokreće zatvarač. Zatvarač ventila se radi kao poseban deo, veza sa vretenom je sigurna i čvrsta, ali omogućuje malo podešavanje položaja. Zaptivna površina ventila sigurnosti sa tegom je izvedena finom obradom površine osnovnog materijala zaptivača koji je od kaljenog nerđajućeg čelika sa minimum 13% hroma.
Sedište u kućištu je od nerđajućeg čelika sa minimum 13% hroma i sigurno i pouzdano upresovano u osnovni materijal kućišta. Veličina prolaznog otvora kroz sedište kućište je strogo kontrolisana kako bi se mogla tačno odrediti potrebna veličina tega prema ograničenom pritisku i kapacitetu rasterećenja.

Kategorija: