T-komad mesingani

T-komad mesingani

Primenjuje se kada je potrebno račvati cev na više delova. T komad je unutrašnjeg navoja sa svih strana.

Kategorija: