Redukcija mesnigana

Redukcija mesnigana

Mesingana reducija predstavlja redukovanje odnosno promenu prečnika cevi sa većeg na manji ili obrnuto. Na sebi sadrži unutrašnji i spoljašnji navoj.

Kategorija: