PPR T komad redukovani PIPE LIFE

PPR T komad redukovani PIPE LIFE

GREENLIFE PP-R cevi fiting se prave od polipropilena teških molekula koji trpi visoke temperature i ima jaku otpornost na mehanička oštećenja što omogućava dugotrajnost proizvoda. Zahvaljujući svojim karakteristikama PP-R ne utiče na organski sastav vode. PP-R cevi i fiting imaju vrlo glatku unutrašnjost koja ne dozvoljava nastajanje algi ikreiranja kamenca a gubitak pritiska unutar sistema je samim tim sveden na minimum. Polypropilen Random Copolimer cevi su klasifikovane kao TIP 3 po nemačkom standardu DIN 8078 i EN ISO 15874-2.
     Proces proizvodnje i jednostavna manipulacija materijalom čine da unutrašnjost PP-R cevi bude ekstremno glatka. Gubitak pritiska u sistemu sa normalnim operativnim rasponom temperature fluida (do 60 oC) je vrlo nizak. Shodno tome, kalkulacije su radjene na osnovu temperature od 10 oC.
Sav PP-R fiting je proizveden za PN20 klasifikaciju pritiska, a fiting se sastoji od mufova, t-komada, kolena, reducira, adaptera, holendera itd. Kvalitet instalacije sistema zavisi od veze izmedju cevi i fitinga kao i od materijala od kojeg je sistem napravljen.
     U GREENLIFE sistemu, sve cevi i fitinzi su napravljeni od istog materijala što daje kao rezultat vrlo kvalitetne homogene spojeve. Koriste se uglavnom dve tehnike za spajanje PP-R cevi i fitinga a ključna karakteristika PP-R polipropilena je mogućnost kreiranja molekularnog spoja dva elementa putem varenja.
Kategorija: Oznaka: