PPR koleno 90 MŽ PIPE LIFE

PPR koleno 90 MŽ PIPE LIFE

Danas je polipropilen najčešće upotrebljavana vrsta plastike na svetu zahvaljujući svojim svojstvima i ekonomičnosti.
     GREENLIFE PP-R cevi fiting se prave od polipropilena teških molekula koji trpi visoke temperature i ima jaku otpornost na mehanička oštećenja što omogućava dugotrajnost proizvoda. Zahvaljujući svojim karakteristikama PP-R ne utiče na organski sastav vode. PP-R cevi i fiting imaju vrlo glatku unutrašnjost koja ne dozvoljava nastajanje algi ikreiranja kamenca a gubitak pritiska unutar sistema je samim tim sveden na minimum. Polypropilen Random Copolimer cevi su klasifikovane kao TIP 3 po nemačkom standardu DIN 8078 i EN ISO 15874-2.
     Proces proizvodnje i jednostavna manipulacija materijalom čine da unutrašnjost PP-R cevi bude ekstremno glatka. Gubitak pritiska u sistemu sa normalnim operativnim rasponom temperature fluida (do 60 oC) je vrlo nizak. Shodno tome, kalkulacije su radjene na osnovu temperature od 10 oC.
Sav PP-R fiting je proizveden za PN20 klasifikaciju pritiska, a fiting se sastoji od mufova, t-komada, kolena, reducira, adaptera, holendera itd. Kvalitet instalacije sistema zavisi od veze izmedju cevi i fitinga kao i od materijala od kojeg je sistem napravljen.
     U GREENLIFE sistemu, sve cevi i fitinzi su napravljeni od istog materijala što daje kao rezultat vrlo kvalitetne homogene spojeve. Koriste se uglavnom dve tehnike za spajanje PP-R cevi i fitinga a ključna karakteristika PP-R polipropilena je mogućnost kreiranja molekularnog spoja dva elementa putem varenja.
Postoje dva načina spajanja:
–   Polifuziono (varenje spojnicom) se vrši spajanjem spojnice i cevi nakon zagrevanja putem električnog grejača. Ovaj metod je najpraktičniji i najekonomičniji koji je masovno prihvaćen u celoj Evropi
–    Elekrtofuziono zavarivanje se ostvaruje korišćenjem elektrofuzionog fitinga. Prilikom ove tehnike spajanja, specijalno proizvedeni fiting (sa ugradjenim elektro-otpornicima od žice) se povezuje na strujno kolo na odredjeno vreme dok se hemijskim procesom ne ostvari povezivanje elemenata. Sa gore navedenim tehnikama spajanja se postiže vrlo kvalitetan spoj. Prilikom testiranja spoja na zatezanje se dešavalo da cev pukne pre nego spoj elemenata.
Kategorija: Oznaka: