Odvajač kondenzata brzi MIP Ćuprija

Odvajač kondenzata brzi MIP Ćuprija

Primena brzih odvajača kondenzata

Brzi odvajači kondenzata se primenjuju kod parnih postrojenja gde je potrebna suva para. Omogućuje automatsko odvodjenje kondenzata, nedozvoljavajući prodor sveže pare.
Temperatura do 220C, pitisak 16bar.

Konstrukcija brzih odvajača kondenzata

Kućište je izrađeno od sivog lima(Btel 40). Zaporno telo od mesinga, a sedište od nerđajuceg čelika Č.4171 (X150cr 13). Termostat telo je od tombak lima.

Prednosti brzog odvajača kondenzata

– Mala težina i skladan oblik.
– Nema pokretnih delova što omogućava visoku pogonsku sigurnost i neznatne troškove održavanja.
– Sedište brzog odvajača kondenzata isključuje zadržavanje nečistoće pri oticanju kondenzata.
– Nije potrebna nikakva posebna regulacija, jer njegov nesmetan rad nije funkcija pritiska pare, ni temperaturu   kondenzata.

Može se koristiti i ugrađivati kao prolazni ili ugaoni premeštanjem čepa. Termostat telo, poklopac, sedište za sve veličine priključaka jednaka su i mogu se međusobno zamenjivati. Praktično nema gubitaka pare usled dobrog zaptivanja i kad kondenzat ne prolazi.

Kategorija:
has been added to your cart:
Checkout