Kondenz lonac MIP Ćuprija

Kondenz lonac MIP Ćuprija

Primena kondenz lonaca

Kondenz lonac nazivnog pritiska 16 bar je namenjen za izdvajanje kondenzata iz parnih uređaja, nedozvoljavajući pri tom, prodor sveže pare u kondezne sudove.
Upotrebljava se kod parnih postrojenja gde je potrebna suva para.

Konstrukcija kondenz lonaca

Kondenz lonac sačinjen je od tela i poklopca koji su izrađeni od kvalitetnog tankozidog sivog liva SL 20. Spoljašnje površine su zaštićene osnovnom i bojom otpornom na temperaturu. Ventil i plovak su izrađeni od materijala otpornih na koroziju i visoke temperature.

Priključci kondenz lonca su usaglašeni sa JUS M.B6.053.

Kategorija: