Hvatač nečistoća MIP Ćuprija

Hvatač nečistoća MIP Ćuprija

Primena
Hvatači nečistoće služe za uklanjanje nečistoće u radnom fluidu. Montiraju se tako da zaštite osetljivu opremu poput pumpi, merne opreme i regulacionih ventila. Hvatači su konstruisani za proticanje neutralnih, gasovitih i tečnih fluida.

Konstrukcija
Kućište je jednodelno, izrađeno od sivog liva sa ugradnom dužinom prema standardu EN 558-1, Red 1.
Priključne mere prirubnica su prema standardu EN 1092-1, Tip B1. Poklopac je izrađen od sivog liva. Sito je pleteno nerđajućom otpornom žicom.
Konstrukcija je u skladu sa standardom EN 13709.
Materijali su specificirani u evropskim standardima prema EN 12561-1.

Ispitivanje
Ispitivanje se vrši na svakom ventilu i o tome se izdaju uverenja u skladu sa procedurama prema standardu ISO 2001:2008.
Hvatači čistoće se mogu montirati u horizontalne i vertikalne vodove s tim da se poklopac uvek nalazi sa donje strane.

Kategorija:
has been added to your cart:
Checkout