Hvatač nečistoća HERZ

Hvatač nečistoća HERZ

Primena hvatača nevistoće HERZ

Hvatači nečistoće služe za uklanjanje nečistoće u radnom fluidu. Montiraju se tako da zaštite osetljivu opremu poput pumpi, merne opreme i regulacionih ventila. Hvatači su konstruisani za proticanje neutralnih, gasovitih i tečnih fluida.

Konstrukcija hvatača nečistoće HERZ

Herz hvatač nečistoća Y-oblika, sa prirubnicama. Sito izrađeno od hrom-nikl čelika, finoća sita 0.75mm.
Kućište napravljeno od sivog liva GJL 250 po EN 1561, prirubnica po EN 1092, PN16. Dužina na osnovu OENORM EN-558-1, osnovna serija 1, plavo lakirano. Poklopac sa otvorima za pražnjenje 1/2″. 4 rupe Rp 1/4″ sa priključcima za merenje diferencijalnog pritiska. Merni ventili se naručuju posebno.
Kategorija:
has been added to your cart:
Checkout